Diskusi Buku Virtual pertama kali ini diadakan oleh Forum Taman Baca Bojonegoro (FTBM) yang bekerjasama dengan […]